ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165/SĐH ThPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc KHÔNG thay đổi lịch tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ – Tiến sĩ năm 2024

Vì lý do bất khả kháng nên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã điều chỉnh lịch tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ – Tiến sĩ năm 2024 như thông báo vào ngày 07/06/2024. Tuy nhiên việc thay đổi này gây ảnh hưởng lớn đến người học, Nhà trường nhận sai sót và sẽ tổ chức lễ trao bằng như đã thông báo vào ngày 20/5/2024, cụ thể lịch trao bằng như sau:

Stt Các ngành học thuộc các Khoa Thời gian sinh hoạt chương trình tổ chức lễ tốt nghiệp và nhận lễ phục Thời gian tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ – thạc sĩ Địa điểm
1 Khoa CNTT: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, QCF.
Khoa ĐTVT:  2 chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật điện tử
Khoa Sinh: Sinh lý thực vật, Sinh lý động vật (ThS-TS); Giảng dạy SHTN; Vi sinh vật học; Hóa sinh; Di truyền; Sinh thái; CNSH.
Khoa Địa chất: Địa chất học; Kỹ thuật địa chất
15 giờ 00, ngày 16/6/2024, tại Giảng đường 1 8 giờ 00, ngày 17/6/2024, tại Giảng đường 1 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
2 – Khoa Toán: Toán giải tích; Đại số; Lý thuyết xác suất; Toán ứng dụng; Giáo dục toán học; chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
– Khoa Vật lý: Quang học; VL ứng dụng; VLLT; VLNT&HN; VLKT; GDVL thực nghiệm; VLCR (TS)
Khoa Hóa học: Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa vô cơ; Hóa lý; GD hóa thực nghiệm; Hóa học
Khoa KH&CNVL: Khoa học vật liệu (ThS); Khoa học vật liệu (TS, Viện CN Nano:)
Khoa Môi trường: Quản lý TN&MT; Khoa học môi trường; Môi trường đất và nước (TS)
15 giờ 00, ngày 18/6/2024, tại Giảng đường 1 8 giờ 00, ngày 19/6/2024, tại Giảng đường 1 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Một số lưu ý:

  • Nhà trường không thể bố trí chỗ để xe ôtô. Học viên, nghiên cứu sinh và Phụ huynh có thể gửi xe tại Trung tâm thương mại Now-Zone (đối diện Nhà trường).
  • Phụ huynh dự lễ tại Hội trường I (có truyền hình trực tiếp chương trình tổ chức lễ)

Anh/ Chị vui lòng cập nhật lịch tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ – Tiến sĩ năm 2024 chính thức tại thông báo này và Nhà trường rất mong Anh/Chị thông cảm sự thay đổi vừa qua.

Nơi nhận:
– Khoa, Bộ môn
– Website:
– Lưu VT; SĐH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh