Quyết định 1011/QĐ-HĐTS ngày 17/5/2024 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 đợt 1