TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LÊ NGỌC THÀNH

Tên đề tài: Dự đoán liên kết trên đồ thị tri thức sử dụng nhúng dịch chuyển và mạng tích chập

Ngành:Khoa học máy tính; Mã số ngành:9480101

Thời gian bảo vệ: 8g00 ngày 06/06/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự