TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN LÊ ANH

Tên đề tài: Skyrme Hartree-Fock theory for elastic scattering and proton radiative capture reactions of CNO nucleosynthesis cycle (Lý thuyết Skyrme Hartree-Fock cho tán xạ đàn hồi và phản ứng bắt proton phát gamma của chu trình tổng hợp hạt nhân CNO)

Ngành:Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số ngành:9440103

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 25/05/2024

Địa điểm: Phòng F.203, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự