TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: BÙI VĂN MƯỜI

Tên đề tài: Study on chemical constituents of three lichen species of two gens Parmotrema and Usnea (Nghiên cứu thành phần hóa học của ba loài địa y thuộc hai chi Permotrema và Usnea)

Ngành:Hóa hữu cơ    ; Mã số ngành:62440114

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 25/05/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự