Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các nghiên cứu sinh khóa 33/2023 đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ nghiên cứu sinh.

  • LƯU Ý: Nhận thẻ trong giờ hành chính.