TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN LÊ ANH

Tên đề tài: Nghiên cứu các phản ứng bắt hạt phát gamma tại năng lượng thiên văn hạt nhân

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số ngành: 9440103

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 15/01/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Họ và tên NCS: LÊ NGỌC THÀNH

Tên đề tài: Dự đoán liên kết trong đồ thị tri thức

Ngành: Khoa học máy tính  ; Mã số ngành:  9480101

Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 23/01/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Họ và tên NCS: NGÔ VĂN HÒA

Tên đề tài: Lý thuyết và ứng dụng của giải tích phân thứ cho hệ động lực không chắc chắn

Ngành: Toán giải tích  ; Mã số ngành: 9460102

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 10/03/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

`