TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: PHÙNG THÁI THIÊN TRANG

Tên đề tài: Tăng cường khả năng hiểu ảnh của hệ thống truy vấn ảnh

Ngành: Khoa học máy tính  ; Mã số ngành: 62480101

Thời gian bảo vệ: 13g30, ngày 05/01/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM