TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1 .Họ và tên NCS: LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN

Tên đề tài: Nghiên cứu các đuôi dung hợp nhằm tăng cường sự biểu hiện protein tái tổ hợp trong tế bào chất của Bacillus subtilis

Ngành: Vi sinh vật học               ; Mã số ngành:  9420107

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 28/12/2023

Địa điểm: Phòng C.31, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

2. Họ và tên NCS: NGUYỄN HỮU CẦN

Tên đề tài: Chỉnh hóa một số phương trình và hệ phương trình phi tuyến

Ngành: Toán giải tích     ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 07/01/2024

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

3. Họ và tên NCS: CAO MINH NAM

Tên đề tài: Tác động của đồng nhất thức suy rộng và đồ thị lên cấu trúc của nhóm tuyến tính trên vành chia

Ngành: Đại số và lý thuyết số   ; Mã số ngành:  9460104

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 11/01/2024

Địa điểm: Phòng I. 92, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM