Quyết định 2358/QĐ – HĐTS Về việc xét miễn ngoại ngữ dành cho ứng viên chương trình liên thông môn học đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 3