Quyết định 1721/QĐ-KHTN ngày 7/9/2023 ban hành quy định về việc cấp học bổng cho học viên thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ