ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí liên thông thông môn học ĐH-ThS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đóng học phí liên thông môn học ĐH-ThS dành cho các sinh viên tham gia chương trình liên thông môn học ĐH-ThS như sau:

1/ Danh sách sinh viên đăng ký học môn liên thông ĐH-ThS (Đính kèm)

Căn cứ theo quy định liên thông môn học ĐH-ThS, các sinh viên không đăng ký chuyển điểm trình độ đại học sẽ đóng học phí môn học theo mức thu ở trình độ thạc sĩ.

2/ Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/11/2023 đến 12/11/2023

3/ Hình thức đóng học phí: chuyển khoản

a)Ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

–       Đóng học phí trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giai dịch ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).

–       Đóng trực tuyến qua Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Agribank theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)

–       Khi đóng học phí sinh viên cung cấp cho nhân viên ngân hàng: mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

–       Không đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.

–       Khi cần thiết vui lòng liên hệ điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.

–      Sinh viên cần lưu giữ chứng chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết.

b)  Ứng dụng Viettel Money

–       Sinh viên đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/.

–       Khi cần thiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money hướng dẫn đóng học phí.

c) Cổng kết nối thanh toán của VNPAY:

–      Sinh viên đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã sinh viên để đăng nhập và thanh toán.

–       VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch

Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh