Quyết định 2050 V/v xét miễn thi môn ngoại ngữ ứng viên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2023 – đợt 2