ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TPHCM, ngày 23 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch thi cuối kỳ môn Triết – Khóa tháng 8/2023

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo lịch thi cuối kỳ môn Triết học khóa tháng 8/2023 (Khóa học: từ ngày 14/08/2023 đến ngày 10/09/2023) như sau:

1. LỊCH THI CUỐI KỲ

– Ngày thi cuối kỳ: 29/09/2023

– Thời gian tập trung thi: 17g45 học viên có mặt tại phòng thi.

– Thời gian thi: 18g00 bắt đầu tính giờ làm bài. Học viên đi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm sẽ không được vào phòng thi.

– Học viên xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

– Phòng thi và danh sách học viên dự thi: (đính kèm)

– Địa điểm thi: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.