TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: PHẠM THANH DƯỢC

Tên đề tài: Tính ổn định nghiệm trong tối ưu hóa

Ngành: Toán ứng dụng          ; Mã số ngành:  9460112

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 04/11/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM