Phòng ĐT Sau đại học thông báo đổi phòng học lớp cao học Khóa 2022 ngày 09/09/2023 và 10/09/2023 như sau:
  • Môn Thiết bị phân tích 1 (tối thứ 7 ngày 09/09/2023) sẽ chuyển sang học phòng I.44
  • Môn Kiểm nghiệm và bảo đảm chất lượng thuốc (sáng chủ nhật ngày 10/09/2023) sẽ chuyển sang học phòng I. 12a