TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LÊ QUÍ DANH

Tên đề tài: Nhóm con tựa chuẩn tắc của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia

Ngành:  Đại số và lý thuyết số     ; Mã số ngành: 9460104

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 23/09/2023

Địa điểm: Phòng I.35, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự