TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LÊ THỊ NGỌC THẢO

Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số

Ngành:  Khoa học máy tính     ; Mã số ngành: 62480101

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 20/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự