ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 834 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 – đợt 2

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ năm 2023- đợt 2 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN THẲNG, CHỈ TIÊU: (phụ lục 1) 

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THẲNG: Ứng viên đăng ký xét tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:

Ứng viên là người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng với ngành đăng ký xét tuyển thẳng, đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như quy định tại (phụ lục 2) và thỏa một trong các điều kiện như sau:

 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy là thủ khoa của ngành.
 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên (giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giải thưởng Eureka và các giải thưởng khoa học công nghệ cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức ở trong nước và ngoài nước).
 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy với chuẩn chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên và tốt nghiệp đúng thời hạn theo Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành.

Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có bảng công chứng tiếng Việt văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm tiếng Việt kèm giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài khi nộp hồ sơ dự tuyển

2.2. Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: Văn bằng tốt nghiệp đại học còn trong thời hạn tối đa là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp hoặc ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

2.3. Về năng lực ngoại ngữ: Ứng viên đạt một trong các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được quy định tại (phụ lục 2) thông báo này.

2.4.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

3. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN THẲNG

 • Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2 của thông báo này và xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí quy định tại (phụ lục 3)
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ theo thứ tự ưu tiên danh sách ứng viên dự tuyển và chỉ tiêu xét tuyển thẳng từng ngành, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt yêu cầu tuyển thẳng.

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký tuyển thẳng (mẫu 2)
 • 01 Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y) hoặc giấy chứng nhận TNĐH
 • 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
 • 01 Bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại (phụ lục 2)
  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương (mẫu 3) hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm).
 • Bản chính xác nhận là sinh viên thủ khoa của ngành do cơ sở đào tạo bậc đại học cấp (nếu có)
 • Bản sao các bằng khen đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước hoặc bản sao các công bố nghiên cứu khoa học (nếu có và không cần chứng thực sao y)

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu thị thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày thị thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4 (trừ giấy khám sức khỏe theo mẫu của phòng khám)

5. THỜI GIAN NHẬN HỔ SƠ ĐĂNG KÝ:

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 03/10/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với sinh viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH nhưng phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả tuyển thẳng.
 • Ứng viên được nộp thêm hồ sơ đăng ký xét tuyển hoặc thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ nếu có nguyện vọng (hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển sinh xem tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn)

6. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: 60.000đ/ ứng viên.

7. KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG: công bố sau ngày 11/10/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

8. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

8.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website:

https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh

8.2. Thời gian đào tạo, lịch học, học bổng:

a. Tổng thời gian đào tạo chương trình chính quy thạc sĩ là 2 năm (24 tháng).

b. Khóa tuyển sinh năm 2023 – đợt 2 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2023.

c. Sinh viên tuyển thẳng sẽ được xét cấp học bổng tương đương 20% mức thu học phí chính quy nếu thỏa các yêu cầu theo quy định khen thưởng của Nhà Trường.

d. Lịch học trong tuần:

 • Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):
  • Đại số và Lý thuyết số; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Khoa học dữ liệu
  • Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Hải dương học; Khí tượng; Vật lý kỹ thuật.
  • Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • KTĐT – chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Máy tính; KTĐT- chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
  • Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học; Khoa học vật liệu
 • Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học.
 • Ngành Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
 • Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần.

8.3. Học phí: Học phí thu theo năm học và theo khối ngành đào tạo. Mức thu học phí năm thứ 1 khóa năm 2023 như sau:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo Mức thu
1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.
– Hóa hoc; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học; Khoa học môi trường; Khoa học vật liệu.
34,200,000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học; Khoa học dữ liệu
– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.
– Kỹ thuật địa chất
– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử-viện thông và máy tính.
36,900,000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 33,750,000

 

9. Phụ lục và mẫu hồ sơ: (đính kèm)./.

Thông báo đính kèm

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan