Phòng ĐT Sau đại học thông báo lớp cao học môn Giải tích phức (PGS.TS. Lý Kim Hà) sẽ nghỉ học 1 buổi chiều thứ Bảy ngày 19/8/2023. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.