TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LƯU HUỲNH VẠN LONG

Tên đề tài: Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Aegiceras floridum, họ Sú (Aegicerataceae) mọc ở rừng ngập mặn Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh

Ngành:  Hóa hữu cơ    ; Mã số ngành: 62440114

Thời gian bảo vệ: 09g00, ngày 31/08/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự