Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức môn Cấu trúc dữ liệu khóa tháng 4/2023 như sau:

  • Lịch thi: 18g30 ngày 27/7/2023 (thứ Năm)
  • Phòng thi: I.92

Lưu ý học viên:

  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  • Mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân khi vào phòng thi