TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TÔN THẤT QUANG NGUYÊN

Tên đề tài: Ước lượng phi tham số cho (X<Y)

Ngành:  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học  ;  Mã số ngành: 9460106

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 01/08/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự