Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM gửi đến các anh, chị Tân Tiến sĩ, Tân Thạc sĩ hình ảnh Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ – Thạc sĩ năm 2023 theo đường link bên dưới.