TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN HỒ THÙY LINH

Tên đề tài: Tổng hợp và chức năng hóa vật liệu khung hữu cơ – kim loại có tính acid cho ứng dụng làm xúc tác và hấp phụ

Ngành:  Hóa hữu cơ ;           Mã số ngành: 9440114

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 28/07/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự