ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  107/SĐH

TP.HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v mở lớp bổ túc kiến thức chuyển ngành dự thi thạc sĩ
ngành Khoa học dữ liệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành gần) với ngành học trình độ thạc sĩ.

1/ Đối tượng người học

Học viên cao học ngành Khoa học dữ liệu khóa năm 2022, khóa năm 2023 nhập học đợt 1, và người học có kế hoạch dự thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu, thuộc đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần theo thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

* Lưu ý: từ năm 2024, đối tượng người học tốt nghiệp đại học ngành gần dự thi cao học ngành Khoa học dữ liệu cần phải học bổ túc kiến thức trước khi dự thi.

2/ Thời gian khóa học: từ 15/7/2023 đến 10/9/2023 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu giảng viên đã lên lớp đủ thời lượng môn học)

3/ Môn học bổ túc kiến thức và lịch học

STT Tên môn học Giảng viên Lịch học Phòng học (*)
1 Cơ sở tin cho khoa học dữ liệu (4TC) TS. Nguyễn An Tế 18g00 thứ Ba I.92
PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc 18g00 thứ Tư I.92
2 Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu (4TC) TS. Nguyễn Đăng Minh 18g00 thứ Năm I.91
PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh 13g00 Chủ nhật I.34

 

4/ Đăng ký môn học và học phí

4.1/ Đăng ký môn học

Học viên đăng ký môn học từ ngày thông báo đến hết ngày 09/7/2023 tại link: https://forms.gle/Ho6ktz29sbpnkzYi7

Lớp học chỉ mở khi số học viên đăng ký hơn 10 học viên

4.2/ Học phí

  • Mức thu: 942.000/tín chỉ
  • Hình thức đóng học phí: Học viên đóng học phí từ ngày 11/7/2023 đến ngày 14/7/2023 theo 1 trong các hình thức sau:

a/ Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cung cấp “số CCCD” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

b/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
P
HÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
 Nguyễn Xuân Vinh