TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: CAO THỊ MỸ DUNG

Tên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu SiO2 -SnO2 : Er3+ /Yb3+ hướng tới ứng dụng trong quang điện tử

Ngành:  Quang học             ;           Mã số ngành: 62440114

Thời gian bảo vệ: 14g00 , ngày 21/07/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM