TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN DŨNG CHINH

Tên đề tài: Tương tác tán sắc gần các vật thể vĩ mô

Ngành:  : Vật lý lý thuyết và vật lý toán     ;           Mã số ngành:

62440103

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 28/06/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự