TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

Tên đề tài: Phân loại các đại số Lie giải được với đại số dẫn xuất, căn lũy linh thấp chiều và một vài biểu diễn của chúng

Ngành:  Đại số và lý thuyết số ;           Mã số ngành: 9460104

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 07/07/2023

Địa điểm: Phòng F.205A, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự