TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN NGỌC CHÍ

Tên đề tài: Khảo sát thành phần hóa học cây Thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinense), Sung thằn lằn (Ficus pumila) và Sao đen (Hopea odorata)

Ngành:  Hóa hữu cơ    ;           Mã số ngành: 62440114

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 01/07/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự