TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LÊ QUÍ DANH

Tên đề tài: Nhóm con tựa chuẩn tắc trong đại số

Ngành:  Đại số và lý thuyết số ;           Mã số ngành: 9460104

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 06/07/2023

Địa điểm: Phòng F.205a, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM