Quyết định 831/QĐ-HĐTS về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ ứng viên thi tuyển trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – đợt 1