TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Tên đề tài:  Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng chứa nitrogen có hoạt tính sinh học sử dụng amorphous carbon mang tâm acid Brönsted làm xúc tác

Ngành:  Hóa hữu cơ ;           Mã số ngành:  9440114

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 29/06/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM