ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ nhất (đợt 2), khóa năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đóng học phí năm thứ nhất (đợt 2) đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa 32/2022 như sau:

1/ Mức thu:

STT

Khối ngành

Các ngành đào tạo

Học phí cao học

Học phí
nghiên cứu sinh

Năm thứ nhất (đợt 2)

Năm thứ nhất (đợt 2)

1

IV

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu (NCS).
– Hoá học; chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm.
– Hoá hữu cơ; Hoá lý thuyết và hoá lý (NCS)
– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hoá sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học; Sinh lý học người và động vật (NCS)
– Địa chất học
– Khoa học môi trường, Môi trường đất và nước (NCS)
– Khoa học vật liệu

13.000.000đ

21.900.000đ

2

V

– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo.
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học, Cơ sở toán cho tin học (NCS).
– Khoa học dữ liệu
– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành giảng dạy vật lý kỹ thuật.
– Kỹ thuật địa chất.
– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và máy tính

14.000.000đ

23.500.000đ

3

VII

Quản lý tài nguyên và môi trường

11.700.000đ

19.500.000đ

 

2/ Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/6/2023 đến 08/6/2023

3/ Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1/ Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

  • Học viên/NCS đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank
  • Khi đóng học phí, học viên/NCS cung cấp “mã số HVCH/ NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên/NCS phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên/NCS đã cung cấp.

d) Qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Học viên/NCS có nhu cầu thanh toán học phí chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, nhập mã học viên/NCS để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ xóa nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả): Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch

3.2/ Tiền mặt:

Học viên/NCS đóng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Lưu ý:

  • Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi qua địa chỉ email của học viên/NCS chậm nhất là vào ngày 10 của tháng tiếp theo.
  • Nhà trường s không hoàn tr hc phí đi vi nhng khon thu đã xut hóa đơn.
  • Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên/NCS không đóng học phí đúng thời hạn sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần, xét học bổng cũng như các chế độ học vụ liên quan.
  • Học viên/ NCS là cán bộ của Trường ĐH KHTN nếu đóng học phí sau ngày 08/6/2023 thì sẽ không được Nhà trường giải quyết hỗ trợ học phí.

Học viên/NCS cần nộp file mềm thông báo thu học phí cho cơ quan công tác vui lòng tải tại đây: Thông báo thu học phí cao học, nghiên cứu sinh năm nhất, đợt 2, khóa năm 2022 (file đính kèm)

TL. HIỆU TRƯỞNG
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh