ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08  tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ 2 – đợt 2, khóa năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đóng học phí năm thứ 2 (đợt 2) đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa 31/2021 như sau:

1/ Mức thu:

TT

Khối ngành

Các ngành đào tạo

Học phí cao học

Học phí
nghiên cứu sinh

Năm thứ 2 (đợt 2)

Năm thứ 2 (đợt 2)

1

IV

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Vật lý chất rắn (NCS).
– Vật lý vô tuyến và điện tử (NCS).
– Hoá học; chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm.
– Hoá hữu cơ; Hoá phân tích; Hoá lý thuyết và hoá lý.
– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hoá sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học; Sinh lý học người và động vật (NCS); Sinh lý học thực vật (NCS)
– Địa chất học
– Khoa học môi trường
– Khoa học vật liệu (CH)

10.000.000

16.800.000

2

V

– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin.
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học, chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành giảng dạy vật lý kỹ thuật.
– Kỹ thuật địa chất.
– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và máy tính

10.000.000

18.000.000

3

VII

Quản lý tài nguyên và môi trường

9.000.000

15.000.000

2/ Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/6/2023 đến 08/6/2023

3/ Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1/ Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên/ NCS đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên/NCS cung cấp “mã số HVCH/ NCS” và tên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên/NCS phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí.

d) Qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Học viên/NCS có nhu cầu thanh toán học phí chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, nhập mã học viên/NCS để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ xóa nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả): Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch.

3.2/ Tiền mặt:

Học viên/NCS đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Lưu ý:

  • Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi qua địa chỉ email của học viên/NCS chậm nhất là vào ngày 10 của tháng tiếp theo.
  • Nhà trường sẽ không hoàn trả học phí đối với những khoản thu đã xuất hóa đơn.
  • Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên/NCS không đóng học phí đúng thời hạn sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần, xét học bổng cũng như các chế độ học vụ liên quan.
  • Học viên/ NCS là cán bộ của Trường ĐH KHTN nếu đóng học phí sau ngày 08/6/2023 thì sẽ không được Nhà trường giải quyết hỗ trợ học phí.

Học viên/NCS cần nộp file mềm thông báo thu học phí cho cơ quan công tác vui lòng tải tại đây: Thông báo thu học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ hai, đợt 2, khóa năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh