Quyết định 731/QĐ-HĐTS về việc xét năng lực ngoại ngữ ứng viên đăng ký tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – đợt 1