Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (Khóa 32) do Thầy Nguyễn Nhật Khanh giảng dạy sẽ nghỉ học 1 ngày 07/5/2023 (Chủ nhật).

Tuần sau học bình thường.