TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: VŨ MAI TRANG

Tên đề tài: Tính đại số và tính hữu hạn chiều trong vành chia

Ngành: Đại số và lý thuyết số                    ; Mã số ngành:  9460104

Thời gian bảo vệ:  10g00, ngày 05/05/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự