Lớp cao học môn Giải tích thực (học phần 2, lớp cao học ngành Toán giải tích K32) sẽ nghỉ học 1 buổi chiều thứ Bảy ngày 15/4/2023. Lý do: giảng viên đi công tác. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.