PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học môn Sinh học cơ bản buổi tối ngày 05/4/2023 (thứ Tư) sẽ chuyển sang học tại phòng B11a.