ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  245 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 1

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH:

Người đăng ký học chương trình dự bị tiến sĩ (dưới đây gọi là người học) cần thỏa các điều kiện sau:

2.1 Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành đúng với ngành đào tạo tiến sĩ (phụ lục 2);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (thang điểm 10) ngành đúng với ngành đào tạo tiến sĩ (phụ lục 2);
 • Người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành phù hợp với ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người học được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển (phụ lục 3);
 • Người tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (thang điểm 10) ngành gần, ngành khác tương thích với ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển (phụ lục 3);

2.2 Giảng viên hỗ trợ hướng dẫn người học (viết tắt là GVHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học; tiến sĩ nhận hướng dẫn người học trong thời gian dự bị tiến sĩ.

GVHD có nhiệm vụ hỗ trợ người học trong việc củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu luận án tiến sĩ; Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia Hội nghị, Hội thảo, đăng bài báo khoa học trong và ngoài nước.

2.3 Bài luận về định hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

Viết bài luận về định hướng đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ; Kinh nghiệm và kế hoạch nghiên cứu khoa học (đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học); Kế hoạch học tập, nghiên cứu tiếp ở bậc tiến sĩ. Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt (mẫu 3)

Người học sẽ trình bày báo cáo trước Tiểu ban chuyên môn (cùng buổi phỏng vấn xét tuyển NCS) để kiểm tra, đánh giá khả năng học tập nghiên cứu ở bậc tiến sĩ cũng như định hướng lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo cho người học

Người học được Tiểu ban chuyên môn đánh giá thông qua thì được ghi danh vào học chương trình dự bị tiến sĩ.

3. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ:

3.1 Hồ sơ gồm

 • Đơn đăng ký dự học (mẫu 1)
 • Giấy xác nhận hướng dẫn nghiên cứu của Nhà khoa học (mẫu 2)
 • 5 quyển bài luận (dùng trong buổi phỏng vấn) – mẫu 3
 • Bản sao văn bằng và bảng điểm thạc sĩ (có thị thực sao y còn hạn trong 12 tháng)

Lưu ý: hồ sơ trình bày trên khổ giấy A4. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

3.2 Lệ phí: 500.000đ/ ứng viên

4. NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ như hướng dẫn tại mục 5.1 thông báo này tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 14/04/2023 (giờ hành chính).

Lưu ý: Đối với ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/11/2022, sau thời hạn này các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:

5.1. Thời gian phỏng vấn

 • 1 buổi trong thời gian từ 20/05/2023 – 27/05/2023
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 08/05/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

5.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường Đại học KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

6. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN:

Dự kiến công bố sau ngày 30/06/2023 tại website: https://sdh.hcm.edu.vn

7. THỜI GIAN HỌC DỰ BỊ TIẾN SĨ VÀ HỌC PHÍ:

7.1. Thời gian học dự bị tiến sĩ

 • Khóa 6 tháng: từ tháng 1/2024 – 6/2024
 • Khóa 12 tháng: từ tháng 1/2024 – 12/2024

7.2. Học phí: Dự kiến mức thu học phí theo khối ngành:

 • Khối ngành IV: 5.320.000đ/ tháng
 • Khối ngành V: 5.740.000đ/ tháng
 • Khối ngành VII: 5.250.000đ/ tháng

8. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Trong thời gian học dự bị tiến sĩ, người học được học chương trình tiến sĩ gồm

a. Bổ sung kiến thức:

Học viên có bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần, ngành khác đăng ký học các môn bổ sung kiến thức chương trình thạc sĩ.

b. Các học phần tiến sĩ

Người học được đăng ký học các môn ở học phần tiến sĩ cùng với lớp nghiên cứu sinh chính qui nếu có mở lớp. Kết quả các môn học sẽ được bảo lưu tối đa 2 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học và được dùng xét chuyển điểm môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

c. Nghiên cứu khoa học:

 • Người học được GVHD hỗ trợ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, tham gia hội nghị, hội thảo và đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước.
 • Các bài báo khoa học được đăng trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính quy khi thỏa các yêu cầu sau:

c.1. Đăng ký dự tuyển NCS:

 • Bài báo, báo cáo khoa học đã công bố.
 • Bài báo hay báo cáo khoa học phải được tập thể cán bộ hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài

c.2. Chương trình tiến sĩ chính qui:

 • Nghiên cứu sinh khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật: là tác giả chính công bố tối thiểu 02 bài báo khoa học, trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí WoS/Scopus và 01 bài công bố trong kỷ yếu hội thảo quốc tế, tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện hoặc có chỉ số ISBN/ISSN hoặc 01 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả);
 • Nghiên cứu sinh các khối ngành còn lại: là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả);
 • Hoặc là tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia, quốc tế và ít nhất 01 bài công bố trong kỷ yếu hội thảo quốc tế, tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện hoặc có chỉ số ISBN/ISSN hoặc 01 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên (áp dụng cho nghiên cứu sinh tất cả các ngành);
  • Công bố khoa học do người học là tác giả chính: là tác giả đứng tên đầu, tác giả liên lạc; có ghi tên trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM trên tên người học.
  • Các bài báo khoa học phải có nội dung nằm trong nội dung nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ của NCS.
  • Bài báo phải được tập thể cán bộ hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.
  • Bài báo còn trong thời hạn 2 năm tính từ năm đăng ký học dự bị tiến sĩ đến năm trúng tuyển chương trình tiến sĩ chính qui.
  • Qui cách viết tên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trong công bố khoa học của người học:
 • Tiếng Việt: 

Ví dụ họ tên học viên: Nguyễn Văn A (1), (2), (3)

(1) PTN cấp khoa hoặc/Bộ môn (nếu có nhu cầu ghi), PTN cấp Trường/Trung tâm/Viện/Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam (hai cấp độ tổ chức được in đậm là bắt buộc phải ghi; cấp PTN thuộc Khoa/Bộ môn là không bắt buộc)
(2)  Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(3) Đơn vị ngoài (do NCS đăng ký)

 • Tiếng Anh:

Ví dụ họ tên học viên:  Nguyen Van A (1), (2), (3)
(1) Laboratory…/Department…, Laboratory/Center/Institute/Faculty, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam (hai cấp in đậm là bắt buộc phải ghi)
(2) Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
(3) Others

Nơi nhận:
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– Các đơn vị trong trường
– ĐHQG -HCM để báo cáo
– Lưu VT, SĐH
HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký) 

Trần Lê Quan

 

Đính kèm: Thông báo chương trình dự bị tiến sĩ năm 2023 – đợt 1