Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1 (cập nhật ngày 20/3/2023)