TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: PHAN BÍCH HÀ

Tên đề tài: Tổng hợp chất lỏng ion dùng trong phản ứng chuyển hóa carbohydrate thành 5-hydroxymetylfurfural

Ngành: Hóa hữu cơ              ; Mã số ngành:  9440114

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 24/03/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự