THÔNG BÁO

Môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khoá 32/2022 kiểm tra giữa kỳ vào lúc 8g00 ngày 18/3/2023 (thứ 7) tại phòng F301.