THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học môn học của lớp cao học khoá 32/2022 như sau:

Môn Đại số tuyến tính nâng cao của lớp cao học ngành Đại số và lý thuyết số, Toán giải tích, Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học khoá 32/2022 học vào sáng chủ nhật (8g00) chuyển sang học tại phòng F301 kể từ ngày 12/3/2023 đến kết thúc môn.