TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: NGUYỄN HỒ THÙY LINH

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mang nhóm định chức BrØnsted acid cho ứng dụng xúc tác và hấp phụ

Ngành: Hóa hữu cơ                     ; Mã số ngành:  9440114

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 23/03/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: NGUYỄN HỒNG BỬU LONG

Tên đề tài: Xây dựng mô hình tích hợp tri thức ngôn ngữ trong dịch máy mạng neural Anh – Việt

Ngành: Khoa học máy tính        ; Mã số ngành:  9480101

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 31/03/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM