TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN TRANG THẢO

Tên đề tài: Một số đóng góp trong bài toán phân tích chùm

Ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học             ; Mã số ngành:  62460106

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 17/03/2023

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự