THÔNG BÁO

Quy định của bãi xe Sinh viên – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin từ Văn phòng Công Đoàn – trường ĐH Khoa học Tự nhiên Quy định của bãi xe sinh viên – Cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm Quy định của bãi xe sinh viên

Trân trọng.