THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp cao học ngành Trí tuệ nhân tạo khoá 32/2022 thay đổi phòng học như sau:

Môn Toán cho trí tuệ nhân tạo nâng cao học vào tối thứ tư (18g00) chuyển sang học tại I92 kể từ ngày 15/02/2023 đến kết thúc môn.