THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp cao học ngành Hoá học khoá 32/2022 thay đổi phòng học như sau:

Môn Kỹ thuật điện hoá và ứng dụng học vào chiều thứ bảy (14g00) chuyển sang học tại E301 kể từ ngày 11/02/2023 đến kết thúc môn.